Förfrågan: 070- 214 42 30

Centralt beläget stödboende i Stockholm med sysselsättningsfokus, engagerad dygnet-runt-personal och kvalificerat kontaktmannaskap.

Hos Ungdomsvärnet välkomnas ungdomar i åldern 16-20 år med ett utvidgat behov av dagligt och nattligt stöd, exempelvis ungdomar från träningslägenhet och familjehem där man upptäckt att ett annat slags stöd behövs.

Personal dygnet runt och en huvudsaklig kontaktperson för varje ungdom

På Ungdomsvärnet finns personal på plats dag och natt. Varje ungdom som bor hos Ungdomsvärnet har en huvudsaklig kontaktperson som bistår med både känslomässigt och praktiskt stöd. Hen närvarar på möten med exempelvis skola och Mini-Maria och hjälper ungdomen att navigera sina känslor och tankar. 

Vi som arbetar här har över 20 års erfarenhet av denna målgrupp. Vi hämtar gärna ungdomen från dess nuvarande boende för att tidigt bygga relation och allians.

Vad ingår i stödboendet? 

I placeringen ingår dygnet-runt-personal, mat, SL, friskvård samt kvalificerat kontaktmannaskap.

Vår erfarna personal kan vid behov följa med ungdomen på möten utanför boendet. En skriftlig månadsrapport skickas till berörd handläggare enligt BBICs föreskrifter och insatsen utvärderas och anpassas kontinuerligt i samråd med handläggare

En helhetslösning för den placerade ungdomen

Ungdomsvärnet är helhetslösning för ungdom och socialtjänst då vi är en del av Egna Ben – en verksamhet med både jour- och familjehem, familjestödsboende och stödboende/träningslägenheter.

Hos oss kan en ungdom därför fasas mellan olika enheter baserat på hens individuella behov. Våra kontaktpersoner finns med hela vägen och kan på så sätt vara med när ungdomen flyttar vidare till en egen träningslägenhet när det är dags.

Inom personalgruppen har vi täta uppföljningar och överlämningar sinsemellan vilket skapar en trygg miljö för ungdomen. Samtliga kontaktpersoner på Ungdomsvärnet har högskoleutbildning.

Individuella stödlägenheter centralt i Stockholm

Alla lägenheter är individuella och fullt möblerade med egen kyl.

Ett gemensamt kök är beläget i samma lokal, liksom badrum (tre stycken) och toaletter (fyra stycken).

 

Frågor? Ring John Söder på 070- 214 42 30 eller Anders Knapp på 070 – 726 51 64

Det går också bra att mejla till oss på info@ungdomsvarnet.se