Placering i stödboende

För barn och unga 16-20 år och vuxna

Egna Ben har ramavtal med 123 kommuner för åldern 16-20 och med 21 kommuner för vuxna.

Ring vår VD Richard Stünkel, tel. 070-746 49 65 eller samordnare Jennifer Björkström, tel. 070-252 10 67 om du har en placeringsförfrågan eller vill veta mer. Efter 17.00 och på helger kan du ringa på Egna Ben jourtelefon för placeringsförfrågan tel. 072-224 11 90.

Jourtelefon Egna Ben Stödboende

Efter 17.00 samt på helger kan ungdomen få stöd och råd genom vår Jourtelefon. Det går också bra att ringa om akuta situationer uppstår. Jouren är tillgänglig dygnet runt och kan nås på 08-702 20 30.

Olika behov, olika stödboenden

Vi erbjuder olika varianter av stödboenden baserat på den placerades behov. Läs mer nedan.

Stödbo 1

Den unge har en fungerande sysselsättning såsom skola/praktik och har hög självständighet och ett litet behov av stöd.

Ungdomen har tillgång till:

Ett begränsat kontaktmannaskap med stöd om 5 timmar i veckan vilket inkluderar

 • Träff i den unges boende 1 ggr/mån
 • Kontaktpersonen finns tillgänglig för att följa med ungdomen som stöd till sjukvård, skola och andra möten
 • Öppen mottagning 36 timmar i månaden på stödboendet i Globen och på stödboendet i Barkarby (tisdagar 15–18, onsdagar 15–18 och torsdagar 18-21)
 • Utbildning om totalt 3 timmar i månaden i from av Egna Ben Bo-skola

Vid inskrivning bedöms stödet och tillsammans med den unge och uppdragsgivare formulerar en genomförandeplan (BBIC). Egna Ben tillämpar en 45-dagars provperiod för att se om ungdomen får rätt mängd stöd.

Jourtelefon

Efter 17.00 samt på helger kan ungdomen få stöd och råd genom vår Jourtelefon eller om akuta situationer uppstår. Jouren är tillgänglig dygnet runt.

Stödbo 2

Den unge har en fungerande sysselsättning såsom skola/praktik och bedöms ha ett större behov av stöd.

Ungdomen har tillgång till:

Ett kontaktmannaskap med stöd om 7,5 timmar i veckan vilket inkluderar

 • Träff i den unges boende veckovis
 • Kontaktpersonen finns tillgänglig för att följa med ungdomen som stöd till sjukvård, skola och andra möten
 • Fritidsaktiviteter finns med i planeringen för ungdomen
 • Öppen mottagning 36 timmar i månaden på stödboendet i Globen och på stödboendet i Barkarby (tisdagar 15–18, onsdagar 15-18 och torsdagar 18-21)
 • Utbildning om totalt 3 timmar i månaden i from av Egna Ben Bo-skola

Vid inskrivning bedöms stödet och tillsammans med den unge och uppdragsgivare formuleras en genomförandeplan (BBIC). Egna Ben tillämpar en 45-dagars provperiod för att se om ungdomen får rätt mängd stöd.

Jourtelefon

Efter 17.00 samt på helger kan ungdomen få stöd och råd genom vår Jourtelefon eller om akuta situationer uppstår. Jouren finns tillgänglig dygnet runt.

 

Stödbo 3

Den unge saknar helt/delvis en fungerande sysselsättning såsom skola/praktik och har ett omfattande behov av individuellt stöd.

 • Ungdomen har stor tillgång till ett kontaktmannaskap med stöd om 10 timmar i veckan vilket inkluderar

  • Träff i den unges boende veckovis
  • Kontaktpersonen finns tillgänglig för att följa med ungdomen som stöd till sjukvård, skola och andra möten
  • Flera fritidsaktiviteter finns med i planeringen för ungdomen
  • Kontaktpersonen stöttar/utbildar den unge i praktiska inslag såsom att boka tvättstuga, laga mat och städa
  • Ungdomen får hjälp att ta kontakt med myndigheter
  • Planera sin vecka
  • Öppen mottagning 36 timmar i månaden på stödboendet i Globen och på stödboendet i Barkarby (tisdagar 15–18, onsdagar 15–18 och torsdagar 18-21)
  • Utbildning om totalt 3 timmar i månaden i from av Egna Ben Bo-skola


Vid inskrivning bedöms stödbehovet. Tillsammans med den unge och uppdragsgivare formuleras en genomförandeplan enligt BBIC. Egna Ben tillämpar en 45-dagars provperiod för att se om ungdomen får rätt mängd stöd.

Jourtelefon

Efter 17.00 samt på helger kan ungdomen få stöd och råd genom vår Jourtelefon eller om akuta situationer uppstår. Jouren finns tillgänglig dygnet runt.

Individuella uppdrag via Egna bens stödboende

Vi på Egna Ben har bred och lång erfarenhet av utåtagerande unga, missbruk, kriminalitet, hemmasittare och våld i nära relationer samt arbete med ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser.

Kontakta oss med era frågor och behov.

Ring vår VD Richard Stünkel, tel. 070-746 49 65 eller samordnare Jennifer Björkström, tel. 070-252 10 67.