Placering i stödboende i Stockholm hos Egna Ben Stödboende

För barn och unga 16-20 år och vuxna

Egna Ben jobbar på uppdrag av socialtjänsten och har ramavtal med 123 kommuner för åldern 16-20 och med 21 kommuner för vuxna.

Ring vår VD Richard Stünkel, tel. 070-746 49 65 eller verksamhetschef Jennifer Björkström, tel. 070-252 10 67 om du har en placeringsförfrågan eller vill veta mer. Efter 17.00 och på helger kan du ringa på Egna Ben jourtelefon för placeringsförfrågan tel. 072-224 11 90.

Jourtelefon Egna Ben Stödboende

Efter 17.00 samt på helger kan ungdomen få stöd och råd genom vår Jourtelefon. Det går också bra att ringa om akuta situationer uppstår. Jouren är tillgänglig dygnet runt och kan nås på tel. 072-224 11 90

Läs mer om våra olika stödboenden, se bilder och informationsblad här.

Hur är det att samarbeta med Egna Ben Stödboende?

Ta gärna del av enkätundersökningar gjorda februari/mars 2023. Vi frågade socialtjänsten och våra placerade klienter om deras upplevelse av Egna Ben Stödboende.

Socialtjänstens svar

Klienternas svar

Tidigare undersökningar

Egna Bens brukarundersökning från 2020

Olika behov, olika stödboenden: Stödbo 1, 2 och 3

Vi erbjuder olika varianter av stödboenden baserat på den placerades behov. Läs mer nedan.

Stödbo 1

Klienten har en fungerande sysselsättning såsom skola/praktik och har hög självständighet och ett litet behov av stöd.

Klienten har tillgång till:

Ett begränsat kontaktmannaskap med stöd om 5 timmar i veckan vilket inkluderar

 • Träff i klientens boende 1 ggr/mån
 • Kontaktpersonen finns tillgänglig för att följa med klienten som stöd till sjukvård, skola och andra möten
 • Öppet hus varje vecka på stödboendet i Globen och på stödboendet i Barkarby
 • Utbildning en gång i månaden i form av Egna Ben Bo-skola

Vid inskrivning bedöms stödet och tillsammans med klienten och uppdragsgivare formuleras en genomförandeplan (BBIC).

Egna Ben tillämpar en 45-dagars provperiod för att se om ungdomen får rätt mängd stöd.

Jourtelefon

Efter 17.00 samt på helger kan ungdomen få stöd och råd genom vår Jourtelefon eller om akuta situationer uppstår. Jouren är tillgänglig dygnet runt och bemannas av personal på Egna Ben.

Stödbo 2

Klienten har en fungerande sysselsättning såsom skola/praktik och bedöms ha ett större behov av stöd.

Klienten har tillgång till:

Ett kontaktmannaskap med stöd om 7,5 timmar i veckan vilket inkluderar

 • Träff i klientens boende veckovis
 • Kontaktpersonen finns tillgänglig för att följa med ungdomen som stöd till sjukvård, skola och andra möten
 • Fritidsaktiviteter finns med i planeringen för klienten
 • Öppet hus varje vecka på stödboendet i Globen och på stödboendet i Barkarby
 • Utbildning en gång i månaden i form av Egna Ben Bo-skola

Vid inskrivning bedöms stödet och tillsammans med klienten och uppdragsgivare formuleras en genomförandeplan (BBIC).

Egna Ben tillämpar en 45-dagars provperiod för att se om ungdomen får rätt mängd stöd.

Jourtelefon

Efter 17.00 samt på helger kan ungdomen få stöd och råd genom vår Jourtelefon eller om akuta situationer uppstår. Jouren finns tillgänglig dygnet runt och bemannas av personal på Egna Ben.

Stödbo 3

Klienten saknar helt/delvis en fungerande sysselsättning såsom skola/praktik och har ett omfattande behov av individuellt stöd.

Klienten har stor tillgång till ett kontaktmannaskap med stöd upp till 10 timmar i veckan vilket inkluderar

 • Träff i klientens boende veckovis
 • Kontaktpersonen finns tillgänglig för att följa med klienten som stöd till sjukvård, skola och andra möten
 • Flera fritidsaktiviteter finns med i planeringen för klienten
 • Kontaktpersonen stöttar/utbildar klienten i praktiska inslag såsom att boka tvättstuga, laga mat och städa
 • Klienten får hjälp att ta kontakt med myndigheter
 • Planera sin vecka
 • Öppet hus varje vecka på stödboendet i Globen och på stödboendet i Barkarby
 • Utbildning en gång i månaden i form av Egna Ben Bo-skola

Vid inskrivning bedöms stödbehovet. Tillsammans med klienten och uppdragsgivare formuleras en genomförandeplan enligt BBIC. Egna Ben tillämpar en 45-dagars provperiod för att se om ungdomen får rätt mängd stöd.

Jourtelefon

Efter 17.00 samt på helger kan ungdomen få stöd och råd genom vår Jourtelefon eller om akuta situationer uppstår. Jouren finns tillgänglig dygnet runt och bemannas av personal på Egna Ben.

Individuella uppdrag via Egna Bens stödboende

Vi på Egna Ben har bred och lång erfarenhet av att arbeta med utåtagerande unga, missbruk, kriminalitet, hemmasittare och våld i nära relationer samt arbete med ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser.

Kontakta oss med era frågor och behov.

Ring vår VD Richard Stünkel, tel. 070-746 49 65 eller verksamhetschef Jennifer Björkström, tel. 070-252 10 67.