Ring vår verksamhetschef Moses Eshetu, tel. 070 – 14 99 034  om du har en placeringsförfrågan eller vill veta mer.

Jourtelefon

Efter 17.00 samt på helger kan ungdomen få stöd och råd genom vår Jourtelefon. Det går också bra att ringa om akuta situationer uppstår. Jouren är tillgänglig dygnet runt och kan nås på 08-702 20 30.

Stödbo 1

Den unge har en fungerande sysselsättning såsom skola/praktik och har hög självständigt och ett litet behov av stöd.

Ungdomen har tillgång till:
Ett begränsat kontaktmannaskap med individuellt stöd om 4 timmar vilket inkluderar

 • Träff i den unges boende 1 ggr/mån
 • Öppen mottagning måndagar om 12 timmar i månaden
 • Utbildning veckovis om totalt 12 timmar i månaden

Vid inskrivning bedöms stödet och tillsammans med den unge och uppdragsgivare formuleras en genomförandeplan (BBIC). Egna Ben tillämpar en 30-dagars provperiod för att se om ungdomen får rätt mängd stöd.

Jourtelefon

Efter 17.00 samt på helger kan ungdomen få stöd och råd genom vår Jourtelefon eller om akuta situationer uppstår. Jouren är tillgänglig dygnet runt.

Stödbo 2

Den unge har en fungerande sysselsättning såsom skola/praktik och bedöms ha ett större behov av stöd.

Ungdomen har tillgång till:

Ett kontaktmannaskap med individuellt stöd om 14 timmar vilket inkluderar

 • Träff i den unges boende veckovis
 • Kontaktpersonen amt finns tillgänglig för att följa med ungdomen som stöd till sjukvård, skola, möten etc. 

Förutom det individuella kontaktmannaskapet har ungdomen möjlighet att komma på öppen mottagning måndagar om 12 timmar i månaden, samt att delta på utbildning veckovis om totalt 12 timmar i månaden.

Vid inskrivning bedöms stödet och tillsammans med den unge och uppdragsgivare formuleras en genomförandeplan (BBIC). Egna Ben tillämpar en 30-dagars provperiod för att se om ungdomen får rätt mängd stöd.

Jourtelefon

Efter 17.00 samt på helger kan ungdomen få stöd och råd genom vår Jourtelefon eller om akuta situationer uppstår. Jouren finns tillgänglig dygnet runt.

 

Stödbo 3

Den unge saknar helt/delvis en fungerande sysselsättning såsom skola/praktik och har ett omfattande behov av individuellt stöd.

Ungdomen har stor tillgång till ett kontaktmannaskapsteam för individuellt stöd om upp till 30 timmar per vecka vilket inkluderar

 • Träff i den unges boende flera dagar i veckan
 • Teamet följer med på möten till exempelvis Maria ungdom, skola, sjukvård m.m.
 • Flera fritidsaktiviteter finns med i planeringen för ungdomen
 • Kontaktpersonen stöttar/utbildar den unge i praktiska inslag såsom att boka tvättstuga, laga mat och städa
 • Ungdomen får hjälp att ta kontakt med myndigheter
 • Planera sin vecka

Utöver dessa träffar har samordnaren och den boende kontakt via sms och telefon samt andra inbokade möten som rör den boendes livssituation. Fysisk aktivitet efter ungdoms behov och önskemål ingår samt struktur för en fungerande vardag.

Vidare har ungdomen möjlighet att delta på öppen mottagning på måndagar om 12 timmar i månaden, samt utbildning veckovis om totalt 12 timmar i månaden.

Vid inskrivning bedöms stödbehovet. Tillsammans med den unge och uppdragsgivare formuleras en genomförandeplan enligt BBIC. Egna Ben tillämpar en 30-dagars provperiod för att se om ungdomen får rätt mängd stöd.

Jourtelefon

Efter 17.00 samt på helger kan ungdomen få stöd och råd genom vår Jourtelefon eller om akuta situationer uppstår. Jouren finns tillgänglig dygnet runt.

 

Individuella uppdrag

Vi på Egna Ben har bred och lång erfarenhet av våld i nära relationer utåtagerande unga, hemmarsittare och hemmasittarprogram, kvalificerat kontaktmannaskap efter andra tidigare insatser och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser.

Kontakta oss med era frågor och behov.