Tack för fina omdömen

”Kontakten de skapat med ungdomen, omsorgen, samarbetet.”
”Personalens kompetens och engagemang.”
”Jag upplever att de tar tag i hinder som uppstår längs vägen för att ungdomen ska komma vidare i sin utveckling. De upplevs engagerade i ungdomen och agerar aktivt när det behövs.”
Engagemanget, tydlighet och snabb återkoppling.”
”Enkelt samarbete, tydlig information, bra insatser med brukaren i fokus.”

Så beskriver våra samarbetspartners samarbetet med Egna Ben.

Nu har vi publicerat resultaten från vår senaste medarbetarundersökning,  brukarundersökning och samarbetspartnerundersökning från 2022.

Du hittar dem under Om oss.