Resultat av vår Brukarundersökning 2020 för Ungdomsvärnet.

Här delar vi med oss av brukarundersökningens resultat som våra placerade ungdomar har besvarat.

Ungdomsvärnet fick särskilt höga poäng vad gäller trygghet, respektfullt bemötande och stöd.

Ingen ungdom känner sig diskriminerad på vårt boende.

I enkäten står 5 för ”håller helt med” och 1 står för ”håller inte alls med”.

Ta del av rapporten i sin helhet här.