Day: december 20, 2022

Nyhetsbrev december 2022

I korta drag

Egna Ben upphandlade för konsulentstödda jour- och familjehem i Huddinge kommun.
Ungdomsvärnet Stödboende har fem nya lägenheter i Barkarby.
Stödboendet fortsätter med löpande aktiviteter för att stärka våra boendes kunskaper inom ekonomi, hushåll och sysselsättning.

Läs hela nyhetsbrevet här.